תנותב אל P1000מזגן עילי ELECTRA Exclusive 15 12,280BTU אלקטרה

2120₪